Zo severu

Voľne stojaca sklená plastika, brúsené a leštené sklo. Pri tvorbe bola použitá technika tzv. coldworking, najnáročnejšia sklárska technika, sochanie skla sekaním, brúsením a leštením. Súčasťou diela je podstavec.

 

Kategórie: